#ProByNordic
#ProfessionalByNordic

TJÄNSTER

El- och automationsdesign:
Vi har specialiserat oss på utformning av automation och digitalisering. I designarbetet använder vi oss av ett system som bygger på databaser och möjliggör flexibel dataöverföring till projekten och programmeringen.

Automationsdesign och -programmering:
Vi programmerar anläggningar och anordningar inom sågindustrin, bland annat med Siemens TIA Portal, -S7 och -S5, och Beckhoff-system. Vi uppfyller kundens behov av allt från smärre moderniseringar till kompletta system som nyckelfärdig tjänst.

Fältbussar:
I styrsystemen för anläggningar och anordningar inom sågindustrin använder vi Profinet-, Profibud-, Ethernet- och Ethercat-fältbussar efter det enskilda fallet.

Kontrollrum, användargränssnitt och manöverpaneler:
Vi utformar användargränssnitt som underlättar driften av anordningar och produktionslinjer inom sågindustrin. Designen har användargränssnitt och manöverpaneler av följande märken: Siemens WinCC, Beckhoff och Indusoft.

Installationsövervakning och konsulttjänster:
Vi bistår kunder inom sågindustrin genom att hålla uppsikt över installationer och tillhandahålla konsulttjänster. Vi har specialiserat oss på styckegodshantering vid såganläggningar.

Nyckelfärdiga projekt:
Vi levererar automationssystem och genomför mekanikprojekt alltifrån design till färdig produkt. Från modernisering av en enskild maskin till kompletta linjelösningar för industrin.

TA KONTAKT OCH BE OM OFFERT