#ProByNordic
#ProfessionalByNordic

PRONOR CONTROL OY – EXPERT PÅ INDUSTRIAUTOMATION

Pronor Control Oy är ett specialistföretag för utformning och leverans av automationslösningar.

Vi levererar styrsystem till utrustning inom sågindustrin.

Till våra kunder hör sågverk av olika storlek.